Informatief Lezen

Ons aanbod: Rekenen en Wiskunde

Spiekboekje Rekenen / Spiekboekje Taal

Spiekboekje Rekenen / Spiekboekje Taal
Informatie Leeftijd: van 9 tot 99
 • Het belangrijkste wat je leert/leerde in de basisschool in schema's en tabellen
 • Handig A5-formaat
 • Volledig in kleur
 • 68 blz per deel

‘Hoe zat dat ook alweer?’ – dat is de vraag waarop de Spiekboekjes vrijwel altijd antwoord geven.

 
In het Spiekboekje taal en het Spiekboekje rekenen vind je immers het belangrijkste wat je leert in de basisschool!  Beknopte, visueel opgezette boekjes met alle basisschoolstof voor taal en rekenen gepresenteerd in schemaatjes, lijstjes en tabellen en met veel voorbeelden. Zo kun je makkelijk iets opzoeken.
 
De leerstof taal, spelling en rekenen worden met verschillende termen (uit verschillende methoden) aangeboden, dus het maakt niet uit welke methode je op school gebruikt. 
Alle basiskennis spelling, woordsoorten, zinsdelen, woordenschat en schrijven van teksten wordt overzichtelijk en beknopt aangeboden in een handzaam A5 boekje in kleur. Om snel even iets zelf op te zoeken, als hulp voor begeleiders en ouders: het kan allemaal en het werkt!
 
Optellen wordt bijvoorbeeld gepresenteerd met een getallenlijn, een honderdveld, splitsen en kolomrekenen. De leerlingen herkennen de uitleg die ze gewend zijn van de methode waarmee ze op school werken. Maar bij onderwerpen waar ze moeite mee hebben, vinden ze soms ook steun in juist een ander soort uitleg.

Volwassenen die op school of thuis een kind helpen zijn niet altijd op de hoogte van de manier van uitleggen of twijfelen ook zelf vaak over de schrijfwijze of een rekenoplossing. 
Spiekboekjes zijn daarom ook handig voor ouders, stagaires en onderwijsassistenten.
 
 

Het Spiekboekje taal bestaat uit vijf hoofdstukken:

 • Spelling
 • Woordsoorten
 • Zinsdelen
 • Woordenschat
 • Teksten


Het Spiekboekje rekenen telt zeven hoofstukken:

 • Afspraken
 • Getallen
 • Bewerkingen
 • Breuken
 • Maten
 • Meetkunde
 • Grafieken, tabellen, plattegronden
 
 
De Spiekboekjes zijn geschikt voor zelfstandig gebruik door leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en ook nog in de onderbouw van het secundair onderwijs. Ze zijn zowel heel geschikt voor gebruik in de klas als thuis. De boekjes zijn los, per 2 of per 5 stuks te bestellen. 
 


Zowel voor Vlaanderen als voor Nederland?
Beide Spiekboekjes zijn afgestemd op het Nederlandse en het Vlaamse onderwijs. Bij beide is ook zowel een Nederlandse als een Vlaamse adviseur betrokken geweest.
 
Voorbeelden van onderdelen die enkel of toch voornamelijk met het oog op Vlaanderen zijn opgenomen: rekenen met het honderdveld, de afkortingen voor de plaatswaarde (D, H, T, E, t, h, d), de relatief ruime aandacht voor meetkunde; het hoofdlettergebruik bij tussenvoegsels in achternamen, bepaalde termen als ‘infinitief’ of ‘voor- en achtervoegsels’ (waar de Hollanders spreken over het ‘hele werkwoord’ en ‘kop- en staartstukken’).
Daarbij zijn de boekjes gebaseerd op verschillende methoden. Daardoor  bieden ze onderwerpen meer details én andere presentaties dan in een bepaalde methode aan de orde komen.  
 
Wel is het zo dat de boekjes niet het hele curriculum afdekken – noch het Nederlandse, noch het Vlaamse. Dat kan ook niet, want het reken- en taalonderwijs is nu eenmaal in hoofdzaak vaardighedenonderwijs. De Spiekboekjes vormen alleen een naslagwerk voor de daarbij benodigde kenniscomponenten. (En dat voor slechts € 9,50...)
 
 

 

ISBN Code Omschrijving Prijs
9789461752529 SNBSBO111 Spiekboekje Rekenen 1 ex 13.95
9789086646098 SNTSBO112 Spiekboekje Rekenen 2 ex 19.95
9789086646104 SNTSBO115 Spiekboekje Rekenen 5 ex 37.95
9789461752536 SNBSBO121 Spiekboekje Taal 1 ex 13.95
9789086646111 SNTSBO122 Spiekboekje Taal 2 ex 19.95
9789086646128 SNTSBO125 Spiekboekje Taal 5 ex 37.95

Zoeken op leeftijd

Leeftijd

en/of zoekterm

Winkelmandje

Geen producten

Verzending
€0.00
Totaal
€0.00

Op de hoogte blijven?

Nieuwjaarsbrieven

Informatief lezen is leuk. Je wordt er slimmer door! - Alle rechten voorbehouden